Anasayfa
DAMLA SULAMA BORULARI

DAMLA SULAMA BORULARI


Dünya nüfusundaki artış, birim alandan elde edilen ürün miktarının da artırılması gereğini beraberinde getirmiştir. Bu durum, sulama sistemlerinin geliştirilmesi, suyun ekonomik ve etkin kullanılması zorunluluğunu doğurmuştur. Dünyada sulama sistemlerindeki gelişim çizgisi, yüzey sulama, karık sulama, yağmurlama sulama ve damla sulama yönünde olmuştur. Sulama sistemlerinde teknoloji kullanımı; verimi artırmış, kullanıcıyı insan gücüne bağımlılıktan kurtarmış ve aynı miktarda su ile daha fazla alanın sulanabilmesini sağlamıştır.

Yukarıda anlatılan kazanımların yanında, gübreleme ve ilaçlamanında sulama ile birlikte yapılabilmesi olanağını getirmiş bunların etkinliğini artırmıştır. Tüm bunlar günümüz koşuıllarında kaynakların verimli kullanılması ve korunmasını amaçlayan, sürdürülebilir üretim anlayışına da uygunluk sağlamıştır.

 

Göktepe sulama alanındaki öncü anlayışı ve uzun yıllar sonucu kazanılmış engin deneyimi ile yaygın olarak kullanılan yuvarlak tip içten damlatıcılı sulama borusunun yanında, ülkemizde ilk olarak yassı tip içten damlatıcılı damla sulama borusunu da uluslararası standart olan ISO 9261’ e göre üretmiş ve çiftçimizin hizmetine sunmuştur.

DAMLA SULAMANIN TANIMI

Bitkinin gelişimi için ihtiyaç duyduğu sulama suyunuın, belli boru sistemi ile taşınarak, damlatıcı olarak isimlendirilen çıkışlarla bitki kök bölgesine damlalar halinde uygulanmasıdır. Bu sistemdeki temel ilke; bitkinin su ihtiyacını bitkiyi su stresine sokmadan kısa aralıklarla vermektir.

Damla sulama genel olarak; narenciyede, bağda, meyve bahçelerinde, tarlaya ekilen sıra bitkilerinde (domates, biber, patlıcan, mısır, fasulye, pamuk, kavun, karpuz, ayçiçeği, çilek v.b.) ve özellikle de sera alanlarında uygulanmaktadır.

 

DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

 • Damla sulama ile iletim kayıplarının önlenmesinin yanında, toprak yüzeyinin her tarafı sulanmadığından, buharlaşma kayıpları da en aza indirilmiştir. Bu nedenle sulama randımanı diğer sulama yöntemlerine göre yüksektir.
 • Arazinin topografik düzensizliklerine ve eğim şartlarına kolaylıkla uyabilen bir sistemdir.
 • Bitki kök bölgesinde devamlı ve düzenli bir rutubet ortamı yaratır, bitkide su stresini önler.
 • Tarlanın tüm yüzeyi ıslanmadığından yabancı ot gelişimi azalır ve mücadelede ekonomi sağlanır.
 • Tuzlu suların kullanılmasına olanak sağlar.
 • Bitkilerin toprak üstü organları ıslatılmadığından, bitki hastalık ve zararlıların gelişmesi önlenir.
 • Gübre, sulama suyu ile birlikte doğrudan aktif kök bölgesine verildiği için bitki, gübreyi daha etkin bir şekilde kullanır.
 • Yabancı ot mücadelesinde gübrelere uygulandığı gibi zirai ilaçlarda sulama ile birlikte verilebilir.
 • Düşük basınçla çalışan bir sistem olmasında dolayı işletme maliyetleri azdır, diğer sistemler gibi yoğun iş gücü gereksinimi yoktur.
 • Arazinin her tarafını ıslatmadığı için istenildiği zaman tarla içine girilerekı ürün kontrolüne izin verir.

GÖKTEPE DAMLA SULAMA BORUSU ÖZELLİKLERİ

 • Yassı tip içten damlatıcılı sulama boruları sulamadaki son teknoloji olup ülkemizde ilk defa Göktepe tarafından üretilmiştir.
 • Damlatıcıların yapım farklılığı katsayısı (Vm) %5’ in altında olup A sınıfında yer almaktadırlar. Bu nedenle aynı miktarda su verme özelliğne sahip olan damlatıcılar, tabloda verilen en uzun kullanılabilme mesafesinde, toprak içerisinde hemen hemen eşit su dağılımı sağlar.
 • Yassı tip içten damlatıcılı sulama boruları Ø16 ve Ø20 mm dış çaplarında, S=0,6 ve S=0,9 mm et kalınlığında, yuvarlak tip damla sulama boruları ise Ø16 mm çapında ve S=0,9 mm et kalınlığında üretilmekte olup, damlatıcı aralıkları 20, 25, 33, 40, 50, 60, 75 ve 100 cm’ dir. İsteme göre değişik aralıklarda üretilmesi mümkündür.
 • Damla sulama boruları çevresel etkilere karşı dayanımı yüksek olan düşük yoğunluklu lineer yumuşak PE malzeme ile üretilmektedir. Bu nedenle dış darbelere karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.
 • Yassı ve yuvarlak tip içten damlatıcılı damla sulama borularının nakliyeleri, tarlaya döşenmeleri ve toplanmaları kolaydır.
 • Yassı tip içten damlatıcılı borularda, damlatıcılar düz tip olduğundan yuvarlak damlatıcılı borulara oranla, boruda meydana gelen sürtünme kayıpları daha az olmakta, dolayısıyla borudan daha fazla su geçişi sağlanarak daha uzun mesafelere döşenebilmektedir.
 • Yassı ve yuvarlak tip içten damlatıcılı boruların 1 atm basınç altında debileri q=2lt/s ve q=4lt/s tir.
 • Ø16 mm dış çapta damla sulama boruları 400 m’ lik, Ø20 mm dış çapta damla sulama boruları 250 m’ lik kangallar halindedir.
 • Göktepe içten damlatıcılı damla sulama borularının yanı sıra Ø16 – 63 mm dış çaplarda dıştan damlatıcı takılabilen yumuşak PE borular da üretilmektedir.

GÖKTEPE DAMLA SULAMA BORULARININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Damla sulama sistemlerinde; mutlaka iyi bir etüt ve projeleme, dikkatli bir işletme ile başarıya ulaşılabileceğini göz ardı etmemek gerekir.
 • Damla sulama boruları düz tarlaya döşenirken tabloda belirtilen en uzun kullanma mesafeleri aşılmamalıdır. Eğimli arazilede mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.
 • Arazinin toprak yapısına ve yetiştirilecek ürünün cinsine uygun, damlatıcı aralığının ve debisinin seçilmesine dikkat edilmelidir.
 • Damla sulama sisteminin çalışma basıncına uygun pompa seçimi yapılmalıdır.
 • Damla sulama sistemlerinde su temiz olmalıdır. Ancak güvenli bir işletme için sistem başına mutlaka suyun içerisindeki materyalin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre filtre ünitesi konulmalıdır. Borularımızda 120 tel aralıklı (mesh) elek filtre kullanılması uygundur.
 • Gübre ve kimyasal uygulamalardan sonra kalıntıların temizlenmesi için sistem bir süre daha çalıştırılmalıdır.
 • Tuzlu sularla sulama yapıldığında yıllık yağış miktarının 300 mm’ nin altında olduğu bölgelerde biriken tuzun toprak profilinden uzaklaştırılması için ilave yıkama suyu uygulanmalıdır.
 • Boru hatlarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarında, boru içerisine kum ve toprak parçaları gidebileceğinden, sistem kapalı tutularak tamiratlar hemen yapılmalı ve boru içerisindeki kalıntıların damlatıcılara gitmesini engellemek için tahliye vanaları açılarak temizlenmeli, sonra damla hatlarına su verilmelidir.
 • Toprak üzerine serilen damla sulama boruları kış sezonunda kangal halinde toplanarak kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir.
 • Tarla üzerine seriliyken ve toparlanıp depoya alındığında kemirgenlere karşı önlem alınmalıdır.

 

YASSI TİP İÇTEN DAMLATICILI

Dış Çap “D” (mm)

16

20

Et Kalınlığı “S” (mm)

0,6

0,9

0,6

0,9

Tavsiye Edilen İşletme Basıncı (atm)

1,0

1,0

         

YUVARLAK TİP İÇTEN DAMLATICILI

Dış Çap “D” (mm)

16

Et Kalınlığı “S” (mm)

0,9

Tavsiye Edilen İşletme Basıncı (atm)

1,0

 

GÖKTEPE DAMLA SULAMA BORULARININ ÖZELLİKLERİ

Yumuşak PE damla sulama borularının çap, et kalınlığı, damlatıcı aralığı ve damlatıcı tipine bağlı olarak kullanılabilecekleri en uzun mesafeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 


00310806